Горнобрезнишки манастир

Горнобрезнишки манастир Св. пророк Илия

Горно-брезнишкият манастир се намира над едноименното село и на 5 км. северозападно от гр. Кресна. Манастирът е сравнително лесно достъпен и посещението му може да се превърне в приятна спирка по време на обиколка из югозападна България или в спокоен уикенд сред природата в близост до Пирин планина. От комплекса се открива прекрасна гледка към селото, хълмовете на Малашевската планина и пиринския връх Вихрен в далечината.

Роженски манастир

Роженски манастир Свето Рождество Богородично

Роженският манастир е разположен на около 5 км. от гр. Мелник в ниските части на Пирин. Той предлага изключителна гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до популярните мелнишки мелове – разположени около града пирамидални хълмове, образувани от ерозия на глинена почва.

Хаджидимовски манастир

Хаджидимовски манастир Свети Георги Победоносец

Хаджидимовският манастир "Свети Георги Победоносец" е разположен на възвишение около 500м. южно от град Хаджидимово