Градешки манастир

Градешки манастир Свет Йоан

Градешкият манастир се намира на 38 км. северозападно от гр. Враца, на 36км. североизточно от гр.Монтана, на 1.5 км. западно от село Градешница и на около 2 км. южно от десния бряг на река Огоста. Разположен e в низината северно от местността “Калето” и в западния край на местността “Селището”, на средна надморска височина 165 м. В непосредствена близост на южните стени на манастира тече малка рекичка, която е десен приток на река Огоста. Намира се в землището на село Градешница и граничи на изток със село Лесура, на юг – със село Баурене, на запад – със село Охрид и Бели Брег, а на север – със село Громшин и землището на обезлюденото в края на ХІХ в. село Кушан. Районът, в който е разположен манастира, е изключително живописен - хълм, заобиколен от трите страни с виещ се в подножието му каньон, свързан чрез тясна ивица с прилежащото плато.

Клисурски манастир

Клисурски манастир Св. Св. Кирил и Методий

Клисурският манастир е разположен в живописна местност в западната част на Стара планина, в подножието на вр. Тодорини кукли и в близост до курортното градче Вършец.

Лопушански манастир

Лопушански манастир Св. Йоан Предтеча

Лопушанският манастир е разположен на 300 м. надморска височина в Чипровския дял на Стара планина. Впечатлява със своята архитектура, пропорции и каменни пластики, а посещението му остава спомен и за прекрасната планинска местност наоколо.

Тържишки (Струпецки) манастир

Тържишки (Струпецки) манастир Свети Пророк Илия

Тържишкият /Струпешки/ манастир “Св. Пророк Илия” се намира в северната част на рида Гола глава в Западния Предбалкан, на десния бряг на река Искър. Разположен е в живописна местност край река Искър, на около 4,5 километра от село Струпец. Най-напред се е намирал в местноста „Черковището” на река „Курновска”, която се влива в река Искър. Отстои на 300 м от р. Искър. Кацнал е на малко възвишение над село Струпец, западно от Струпешката могила, на 10 км от гр. Роман /област Враца/. В близост до село Струпец минава жп линия София – Варна.

Черепишки манастир

Черепишки манастир Успение Богородично

Черепишкият манастир "Успение Богородично" е разположен на 29 км югоизточно от гр. Враца, в уникалното със своето многообразие на природни форми и забележителности Искърско дефиле на Стара планина.

Чипровски манастир

Чипровски манастир Св. Иван Рилски

Чипровският манастир се намира до поречието на на р. Чипровска Огоста в подножието на Язова планина (част от Западна Стара планина), на около 4 км североизточно от известното със своите красиви килими градче Чипровци.